ساختمان مسکونی زارع

رتبه دوم بهترین نمای آجری سال در مسابقات بین‌المللی نماهای آجری (A’ DESIGN)